22 вересня 2021 року Мапа сайту
КОРОЛЬ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

КОРОЛЬ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

Зав.кафедри,доктор медичних наук, професор

В 1994 році вступив до стоматологічного факультету Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1999 році закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію. За державним розподілом направлений старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією. Інтернатуру проходив на базі Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, після закінчення якої отримав сертифікат лікаря спеціаліста з ортопедичної стоматології. З 2001 року працював старшим лаборантом, а потім асистентом цієї ж кафедри.

У 2003 році під керівництвом професора В.В. Рубаненка виконав захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення протезування кінцевих і включених дефектів зубного ряду протезами з використанням імплантатів" за фахом 14.01.22 – стоматологія.

З 2006 по 2009 рік навчався в докторантурі і під час навчання захистив докторську дисертацію, науковим консультантом якої був доктор медичних наук, професор Ю.І. Силенко на тему: "Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування вторинної часткової і повної адентії із застосуванням дентальних субперіостальних та ендоосальних імплантатів" за фахом 14.01.22 - стоматологія.

Король Д.М. є співавтором програми навчальної дисципліни "Стоматологічна імплантологія" (2006 рік); програми навчальної дисципліни (курс за вибором) "Основні технології виготовлення зубних протезів" (2011 рік), які затверджені МОЗ України. Є членом Міжнародної асоціації стоматологічних досліджень, автором 203 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 3 підручники, 4 монографії, 5 навчальних посібників, 41 патент України на корисну модель та 3 авторських свідоцтв на авторське право на твір.

implastika2014@gmail.com


Коробейніков Леонід Сергійович

Коробейніков Леонід Сергійович

кандидат медичних наук, доцент

Закінчив стоматологічний факультет Донецького державного медичного інституту у 1980 році. З 1982 року працює в Українській медичній стоматологічній академії. Займав посади старшого лаборанта, асистента, доцента, професора.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію.

Має вищу лікарську категорію.

Є автором 157 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 1 монографія, 2 типові навчальні програми з дисципліни, 3 підручника, 27 навчальних посібників. Виконує обов᾽язки завуча кафедри.

korobejnikovls.por@gmail.com


Оджубейська Ольга Дмитрівна

Оджубейська Ольга Дмитрівна

Кандидат медичних наук, доцент

У 1988 році закінчила Полтавський Державний медичний стоматологічний інститут.

З 1992 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та матеріалознавства Полтавського Держаного медичного стоматологічного інституту.

З 1994 року працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія"

Тема дисертації: «Обґрунтування застосування цементів для фіксації незнімних конструкцій зубних протезів» за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

З 2002 року працювала на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії, а з 2004 року присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри.

Має 82 науково-методичні праці, 4 деклараційних патенти України на винахід та співавтор 12 підручників та навчальних посібників.

оdzhubeiskaod.por@gmail.com


Кіндій Дмитро Данилович

Кіндій Дмитро Данилович

Кандидат медичних наук, доцент

У 1992 закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут.

З 1992 р. по 1994 р. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю "Ортопедична стоматологія ".

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" Тема дисертації: "Клінічні та технологічні аспекти різних методів полімеризації стоматологічних базисних пластмас".

З 2001 року працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Відповідальний на наукову роботу кафедри.

kindiydd.por@gmail.com


Рамусь Михайло Олександрович

Рамусь Михайло Олександрович

кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут

З 1993 р. по 1995 р. проходив інтернатуру на базі Полтавської обласної стоматологічної поліклініки за спеціальністю "Стоматологія ортопедична"

У 1995 р. був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" за темою: "Обґрунтування застосування сплавів металів для виготовлення металокерамічних конструкцій зубних протезів".

З 2007 року працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Має 55 наукових праць, 2 деклараційних патенти України на винахід та співавтор 5 посібників.

ramusmo.por@gmail.com


Ярковий Віталій Васильович

Ярковий Віталій Васильович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 1992 закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. Після проходження інтернатури на базі Полтавської ЦРЛ з 1992 р. по 1994 р. за спеціальністю "Стоматологія"

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" за темою: "Обгрунтування застосування кальційтермічного цирконію в стоматологічній імплантології".

З 2002 року і по цей час працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. За спеціальностю "Ортопедична стоматологія" категорія - вища.

Відповідальний за охорону праці та техніку безпеки на робочих місцях.

iarkovyjvv.por@gmail.com


Козак Руслан Васильович

Козак Руслан Васильович

Кандидат медичних наук, доцент

У 2001 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" Тема дисертації: "Особливості протезування пацієнтів із патологічною стертістю зубів керамічними вкладками".

kozakrv.por@gmail.com


Малюченко Микола Миколайович

Малюченко Микола Миколайович

асистент кафедри

в 1992 закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. Після проходження інтернатури на базі Полтавської обласної стоматологічної поліклініки з 1992 р. по 1994 р. за спеціальністю "Ортопедична стоматологія " був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" за темою: "Клініко-експериментальне обґрунтування протезування осіб старших вікових груп із патологічною утертістю зубів металокерамічними конструкціями незнімних протезів".

1995 року і по цей час працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Відповідальний за виробничу практику на кафедрі.

maliuchenkomm.por@gmail.com


Зубченко Сергій Григорович

Зубченко Сергій Григорович

асистент кафедри

закінчив Українську медичну стоматологічну академію у 1998 році.

З 2001 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії.

З 2003 по 2006 рік навчався в аспірантурі, з грудня 2006 і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби» за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

Відповідальний за СНТ кафедри.

zubchenkosg.por@gmail.com


Калашніков Дмитро Вікторович

Калашніков Дмитро Вікторович

кандидат медичних наук

з відзнакою закінчив Українську медичну стоматологічну академію у 2000 році.

З 2002 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії.

З 2004 року працював на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації незнімних ортопедичних конструкцій» за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія».

Має 49 науково-методичні праці, 1 деклараційних патент України на корисну модель та співавтор 5 підручників та навчальних посібників.

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі.

kalashnikovdv.por@gmail.com

 


Коробейнікова Юлія Леонідіївна

Коробейнікова Юлія Леонідіївна

асистент кафедри

з 2004 по 2009 рік навчалася в медичній стоматологічній академії. Закінчила з відзнакою.

З 2009 року вступила до інтернатури на базі першої Кременчуцької стоматологічної поліклініки.

З 2011 року вступила до клінічної ординатури на кафедру пропедевтики ортопедичної стоматології УМСА де навчалась до 2013 р.

З 2013 грудня вступила до аспірантури на кафедру пропедевтики ортопедичної стоматології. Тема дисертаційної роботи «Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів».

Закінчила аспірантуру в 2016 року, з 2017 року працює на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології асистентом.

korobejnikovaul.por@gmail.com


Запорожченко Ігор Вікторович

Запорожченко Ігор Вікторович

асистент кафедри

У 2013 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію.

З 20013 по 2015 рік проходив інтернатуру на базі Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки.

З 2015 року по 2017 рік навчався у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

З 2017 року працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

Має 7 друкованих праць 1 деклараційний Патент України на корисну модель.

zaporozhchenkoiv.por@gmail.com


Тончева Катерина Дмитрівна

Тончева Катерина Дмитрівна

асистент кафедри

У 2008 році з відзнакою закінчила Українську медичну стоматологічну академію.

З 2008 по 2010 рік проходила інтернатуру на базі Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки.

У 2010 отримала спеціалізацію лікаря стоматолога-ортопеда на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії.

З 2010 по 2015 працювала лікарем стоматологом-ортопедом.

З 2015 року по 2017 рік навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

З 2017 року навчається в аспірантурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

З 2018 року працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

Має 14 друкованих праць 3 деклараційні Патенти України на корисну модель та інформаційний лист.

tonchevakd.por@gmail.com


Рамусь Артем Михайлович

Рамусь Артем Михайлович

асистент кафедри

У 2016 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію.

З 2016 по 2018 рік проходив інтернатуру на базі Полтавського обласного центру стоматології - стоматологічної клінічної поліклініки.

У 2018 році отримав спеціалізацію лікаря стоматолога-ортопеда на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії.

З 2019 року працював на посаді старшого лаборанту кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

З 2020 року працює на посаді асистенту кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії.

Має 11 друкованих праць 1 деклараційний Патент України на корисну модель. 

ram.art.por@gmail.com