22 вересня 2021 року Мапа сайту

Калашніков Дмитро Вікторович

Кандидат медичних наук

Куратор виховної роботи на кафедрі

Виховна робота є важливим видом діяльності кафедри і спрямована на вдосконалення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри і підвищення наукового рівня викладання з метою вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів, формування наукового світогляду у студентів, виховання у них активної життєвої позиції. У виховній роботі кафедри бере участь увесь професорсько-викладацький склад кафедри. З метою вдосконалення й обговорення питань виховної роботи на кафедрі проводяться семінари. Засідання відбуваються   1-2 рази на семестр. На семінарі складаються основні документи планування виховного процесу на поточний навчальний рік, обговорюються загальні питання з проблеми виховання у вищій школі, затверджуються плани кураторів.    Обговорення проводиться за широкої творчої участі усього складу кафедри. Основною задачею є об’єднання виховних методів, загальних психолого-педагогічних впливів на особистість студента з метою комплексного виховання.

На лекціях і практичних заняттях розробляються і запроваджуються засоби, спрямовані головним чином на освоєння наукової, духовної, моральної культури на основі навчального матеріалу.

Навчальний процес подається як цілісний, в якому використовуються всі види виховання з метою позитивного впливу на особистість студента. Особливої актуальності це набуває на даному етапі розвитку країни і великих перетворень у вищій школі.

На лекціях і практичних заняттях популяризуються наукові і життєві позиції видатних ортопедів-стоматологів. Обговорюється позитивний досвід виховної і кураторської роботи викладачів кафедри.

Значну увагу колектив кафедри приділяє вихованню майбутніх спеціалістів, залучаючи їх до науково-дослідної роботи, виступів на конференціях, участі у виставках та конкурсах.

 Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології нашої академії започаткувала волонтерський проект «Подаруй  посмішку» та продовжує її за підтримки студентського самоврядування та ННЛП «Стоматологічний центр». Суть проекту полягаєу безкоштовному протезуванні частковими та повними знімними пластинковими протезами осіб, що потребують соціальної опіки.  Кваліфікована ортопедична допомога надаватиметься студентами 3 курсу стоматологічного факультету та викладачами кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.  За подробицями  звертатися до викладачів які ведуть практичні заняття в академічних групах.

Викладачі кафедри – куратори академічних груп на стоматологічному факультеті. Згідно плану вони проводять зустрічі зі студентами, де розглядаються такі питання: підвищення загальної культури, морального і фізичного вдосконалення, виховання кращих якостей громадянина, формування національної свідомості. Для цього були організовані диспути, відвідування музеїв, театрів, зустрічі з громадськими діячами та видатними фахівцями академії.

Регулярно відвідуються гуртожитки з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів. Викладачі кафедри беруть активну участь у виховних заходах академії. Студенти відвідують виставки, презентації, що проводяться у місті.

На початку навчального року, керуючись Планом виховної роботи академії на 2019-2020 навчальний рік (протокол №1), затвердженим 30 серпня 2019 року та кафедральним протоколом № 2 від 12.09.19р.  кураторами груп 2  курсу факультету підготовки іноземних студентів призначені:   16 групи  – асистент Зубченко С.Г., 17 групи – асистент   Тончева К.Д., 14 групи  – асистент Малюченко М.М.,  13 групи – доцент Оджубейська О.Д.,  15 групи  – асистент Запорожченко І.В., 23 групи (англ.) – асистент Коробейнікова Ю.Л., 24 групи (англ.), – асистент Циганок О.В.,  25 групи (англ.), – доцент Козак Р.В. Кураторами груп 3 курсу: 34 групи (англ.) – доцент Коробейніков Л.С., 35 групи (англ.)  – доцент Рамусь М.О., 36 групи (англ.)  – доцент Кіндій Д.Д., 37 групи (англ.)  – асистент Калашніков Д.В.,     38 групи (англ.)  – асистент Зубченко С.Г.    Інформація про кураторів представлена на стенді по виховній роботі та сайті кафедри.

 На кафедрі в наявності є вся необхідна документація по виховній роботі:

 • нормативна документація з виховної роботи;
 • план виховної роботи кафедри;
 • протоколи засідань кафедри, на яких обговорювались питання виховної роботи;
 • індивідуальні плани роботи викладачів: розділ «Виховна робота»;
 • списки кураторів груп;
 • щоденники кураторів;
 • план фіксованих виховних годин та їх тематика;
 • сценарії проведення виховних заходів колективу кафедри: академічних, факультетських та кафедральних;
 • наявність інформаційно-виховних стендів;
 • робота колективу кафедри за напрямками;
 • участь колективу кафедри в регіональних, міських та академічних виховних закладах.

Стенд містить план виховної роботи, списки кураторів та інформацію для кураторів про методи проведення виховних заходів та тематичну інформацію для студентів, що регулярно поновлюється. Ще інформація про виховну роботу розміщена на сайті кафедри у відповідному розділі.