22 вересня 2021 року Мапа сайту

Національна доктрина розвитку медичної освіти визначає систему концептуальних ідей на стратегію і основні напрями її розвитку. Сучасний етап професійної підготовки студентів до самостійної лікарської діяльності характеризується збільшенням об'ємів, складності і темпів засвоєння навчального матеріалу. Проектування та здійснення оптимального варіанту навчання передбачає рішення багатьох завдань, серед яких першочерговими є зміцнення навчально-матеріальної бази, забезпечення ефективної фахової підготовки та високої кваліфікації педагогічних працівників, максимальне поліпшення умов навчання, вибір найбільш раціонального поєднання методів, форм та засобів навчання.

В період становлення кафедри розширювалась і вдосконалювалась її база. Тепер практичні заняття із студентами проводяться в 3 клінічних залах, оснащених 8 стоматологічними установками закордоного виробництва і в 1

зуботехнічній лабораторії, що мають сучасне устаткування для виготовлення різних конструкцій зубних протезів.

Нині педагогічний колектив кафедри представлений 1 професорами, 5 доцентами і 6 асистентами з вченим званням кандидата медичних наук. За останні роки істотно виріс об'єм друкарської продукції кафедри, підготовлені всі необхідні методичні матеріали для здійснення навчального процесу, видано підручник з дисципліни українською мовою, який витримав три видання і підручник англійською мовою,який витримав два видання, 2 монографії, 27 навчально-методичних посібників, серед яких 10 з грифом ЦМК з вищої медичної світи МОЗ України, атлас і альбоми для самостійної підготовки студентів.

Основним напрямом освітній діяльності кафедри зараз є забезпечення навчального процесу відповідно за кредитово-модульної системи навчання. Велика увага приділяється організації роботи за новими галузевими стандартами, вдосконаленню змісту навчального процесу, методів і прийомів навчання, системи керівництва самостійною роботою студентів і оцінки їх знань, впровадженню нових технологій навчання, інтеграції освіти і результатів наукової діяльності. Кафедра розробила і освоїла нові навчальні плани, відновила зміст основних учбових дисциплін. На сьогоднішній день викладачі кафедри забезпечують викладання «Пропедевтики ортопедичній стоматології», вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів», а також проводять заняття із студентами зуботехнічного відділення медичного коледжу академії.

Співробітники кафедри активно працюють у суспільно-громадських і науково-просвітницьких структурах, таких як спеціалізовані ради, ректорат, рада стоматологічного факультету, циклові методичні комісії із стоматології і впровадження кредитово-модульної системи навчання, редакції багатьох науково-практичних журналів, зокрема «Український стоматологічний альманах», який видається на кафедрі.