22 вересня 2021 року Мапа сайту

Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану та графіка роботи співробітників, а також на практичних заняттях із студентами.

Викладачами, які здійснюють прийом хворих ведеться звітно-облікова документація: журнали консультацій, амбулаторні карти стоматологічного ортопедичного хворого (форма № 043/0), наряди по виконанню клінічних та технологічних маніпуляцій та щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда (форма № 039 4/0).

Лікувальна робота кафедри проводиться згідно "Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я".

Лікувальна робота співробітників кафедри проводиться на базі стоматологічної поліклініки академії, яка затверджена наказом МОЗ України від 09.12.2004 р. № 609, на проведення медичної практики (ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортодонтія).

Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану занять та графіка роботи співробітників кафедри, на практичних заняттях із студентами.

Лікувально-консультативний прийом проводиться в клінічних залах, де розташовано 7 стоматологічних установок та 4 окремих кабінетах.

На кафедрі надається амбулаторно-лікарська та консультативна робота ортопедичного лікування всіма видами знімного протезування, незнімними видами протезування як штамповано-паяними так і суцільнолитими, металокерамічними, металопластмасовими та шинуючими зубопротезними конструкціями.

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології нашої академії започаткувала волонтерський проект «Подаруй посмішку» та продовжуєїї за підтримки студентського самоврядування та ННЛП «Стоматологічний центр». Суть проекту полягаєу безкоштовному протезуванні частковими та повними знімними пластинковими протезами осіб, що потребують соціальної опіки. Кваліфікована ортопедична допомога надаватиметься студентами 3 курсу стоматологічного факультету та викладачами кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. За подробицями звертатися до викладачів які ведуть практичні заняття в академічних групах.

На кафедрі функціонує 1 зуботехнічна лабораторія для забезпечення лікувальної роботи з необхідним обладнанням.

Співробітники кафедри – висококваліфіковані фахівці і мають відповідні кваліфікаційні категорії.

Вищу лікарську категорію мають: проф. Король М.Д., доц. Коробєйніков Л.С., доц. Кіндій Д.Д., доц. Ярковий В.В., доц. Оджубейська О.Д., ас. Малюченко М.М.

Першу лікарську категорію мають: доц. Рамусь М.О.,

Другу лікарську категорію мають кандидати медичних наук: Козак Р.В., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г.,

В практику охорони здоров'я співробітниками кафедри були впроваджені нові методи діагностики та лікування, результати дослідження яких висвітлені в наукових працях та надруковані в фахових виданнях, які були впроваджені в лікувально-діагностичний процес кафедри:

 • удосконаленого способу полімеризації стоматологічних базисних пластмас;
 • зуботехнічного сплаву для металокерамічних конструкцій власної розробки;
 • армуючого шару для базису знімного пластинкового протезу;
 • діагностичного комплексу для визначення функціонального стану пародонту;
 • способу визначення та профілактики атрофії тканин протезного ложа і пародонта;
 • спосіб лікування генералізованого пародонтиту з використанням поліпептидних препаратів;
 • спосіб тренування м'язів при лікуванні дистального прикусу;
 • спосіб фотометричного дослідження обличчя; спосіб лікування вторинних деформацій;
 • патологічної стертості зубів у старших вікових груп з використанням металокерамічних конструкцій;
 • спосіб лікування дистально-необмежених односторонніх дефектів; впровадження в клініку імплантата із оксиду цирконію.
 • клініко-лабораторна оцінка якості нових знімних протезів та методи її підвищення у масовому виробництві;
 • протезування хворих з використанням адгезивних мостоподібних протезів з покращенню фіксацією;
 • спосіб лікування звужених щелеп;
 • пристрій для графічного аналізу моделей щелеп;
 • конструкція електрода для реографічних досліджень порожнини рота;
 • конструкція зубного протеза для заміщення кінцевих дефектів зубного ряду;
 • тимчасовий знімний мостоподібний протез;
 • пристрій для морфометричного дослідження устя каналі багатокореневих зубів;
 • спосіб багаторазової переплавки дентальних сплавів;
 • комбінована модель для зубопротезних робіт в стоматологічній імплантології.
 • комбінований ортопедично-ортодонтичний метод лікування дефектів та деформацій зубного ряду.
 • прилад для корекції оклюзійної поверхні металевих коронок.
 • метод комбінованого лікування ретенованих зубів.
 • незнімний апарат для вестибулярного переміщення зубів.
 • алгоритм діагностики естетичних та морфологічних порушень при різних формах перехресного прикусу.
 • метод виготовлення бюгельних протезів на замковій фіксації.
 • метод виготовлення ортопедичних конструкцій з фотополімерів.
 • діагностика, лікування та профілактика прогнатичного дистального прикусу у дітей.
 • спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту.
 • метод виготовлення суцільновідлитих конструкцій.
 • метод визначення патологічної стертості зубів з використанням еріохрома чорного-Т.
 • армуючий шар для базису знімного пластинкового протезу.
 • спосіб визначення та профілактики атрофії протезного ложа і пародонта.
 • спосіб лікування генералізованого пародонтита із застосуванням гінгівоостеопластики та поліпептидних препаратів.
 • спосіб лікування генералізованого пародонтита із застосуванням індивідуальних шин.
 • метод прогнозування розвитку захворювань пародонта з різними ступенями глибини нижнього склепіння переддвер'я порожнини рота.
 • спосіб визначення ступеня запалення слизової оболонки порожнини рота навколо трансгінгівального елемента субперіостального імплантата.
 • спосіб профілактики та лікування запальних ускладнень тканин пародонту, що виникають у хворих при консервативному лікуванні переломів щелеп.
 • спосіб реабілітаційної терапії хворих з переломами нижньої щелепи.
 • спосіб профілактики травматичних переломів щелеп, що виникають під час занять спортом.
 • пристрій для лікування переломів нижніх щелеп у хворих з високими естетичними вимогами.
 • спосіб виявлення ступеня ураження остеопорозом суглобових головок скронево-нижньощелепних суглобів.
 • знімна пластинкова капа з суцільнолитими оклюзійними накладками.

Штат кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології  на даний період представлений 10,75 ставками професорсько-викладацького складу: 1,0 ставки зав. кафедри,  5,75 ставок доцентів та 4,0 ставок асистентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри з відповідними лікарськими категоріями та фахом представлений у таблиці  1.

Лікувальна робота кафедри проводиться згідно „Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я”.

На виконання Наказу МОЗ України № 126-о від 30.06.2010 р. «Про створення стоматологічного центру Української медичної стоматологічної академії Наказом ректора академії № 171 від 02.09.2010 р. з метою забезпечення належної організації роботи на підставі рішення Вченої ради академії від 30 серпня 2010 р. (протокол № 1)  в структурі академії було створено навчально-науково-лікувальний підрозділ «Стоматологічний центр», на базі якого ведеться лікарська діяльність співробітників кафедри.

Юридичною підставою для проведення лікарської діяльності отримана ліцензія МОЗ України № 602041 від 2 червня 2011 р. № 19.

         Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану та графіка роботи співробітників, а також на практичних заняттях зі студентами.

Згідно існуючого положення на даний період викладачі кафедри виконують лікувальне навантаження відповідно до посади та штатного розкладу.

 

 

Штат кафедри

пропедевтики  ортопедичної стоматології на 2020 - 2021 рік

 

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік

народ-ження

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання

Спеціальність

 за інтернатурою

Лік.

кате-

горія

Фах

 та рік підтвердження

Дата

та рік

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Король Д.М.

1975

зав. каф.,

професор

д. мед. н., професор

ортопедична стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

2.

Коробейніков Л.С

1953

доцент

к. мед. н., доцент

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

3.

Кіндій Д.Д.

1968

доцент

к. мед. н., доцент

ортопедична стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

4.

Оджубейська О.Д

1962

доцент

к. мед. н., доцент

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

5.

Ярковий В.В.

1966

доцент

к. мед. н., доцент

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

6.

Рамусь М.О.

1966

доцент

к. мед. н., доцент

ортопедична

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

7.

Козак Р.В.

1979

доцент

к. мед. н., доцент

ортопедична

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

8.

Малюченко М.М.

1966

асистент

к. мед. н.

ортопедична

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

9.

Калашніков Д.В.

1970

асистент

к. мед. н.

ортопедична

стоматологія

вища

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

10.

Зубченко С.Г.

1976

асистент

к. мед. н.

стоматологія

І

ортопедична

стоматологія 26.05.2016

26.05.2021

11.

Коробейнікова Ю.Л.

1986

асистент

к. мед. н.

стоматологія

-

ортопедична

стоматологія 19.05.2017

19.05.2022

12.

Рамусь А.М.

1994

асистент

-

стоматологія

-

ортопедична

стоматологія

28.12.2018

28.12.2023

13.

Запорожченко І.В.

1991

асистент

-

стоматологія

-

ортопедична

стоматологія 14.05.2020

14.05.2025

14.

Тончева К.Д.

1986

асистент

-

стоматологія

-

ортопедична

стоматологія 7.03.2019

7.03.2024

 

 

Клінічна база кафедри представлена в табл. 2

Таблиця 2

 

База кафедри, адреса

 

К-ть

крісел

Приміщень

Загальна

площа кафедри

в кв2

 

 

Клінічні

кабінети

 

клінічні

зали

Навчальні кімнати

Поліклініка УМСА,

м. Полтава, вул. Навроцького, 7, 9

16

495

5

2

6

 

        

     Викладачами, які здійснюють прийом хворих ведеться звітно-облікова документація: журнали консультацій, амбулаторні карти стоматологічного ортопедичного хворого (форма № 043/0), наряди по виконанню клінічних та технологічних маніпуляцій та щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда (форма № 039 4/0).

     Вся інформація з лікарської діяльності співробітників кафедри підтверджена відповідною медичною та фінансовою документацією, яка знаходиться на обліку реєстрації при навчально-науково-лікувальному підрозділі «Стоматологіному центрі».

     За останній рік  були отримані та впроваджені наступні науково-лікувальні розробки.

         Акти впровадження нових методів діагностики та лікування співробітниками кафедри в лікувально-діагностичний процес за 2019 - 2020 навчальний рік наступні:

1.  Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат «Simplex» / Оніпко Є.Л., Король Д.М., Мосейко О.О., Кіндій Д.Д.

2. Спосіб функціонального визначення жувальної ефективності / Король Д.М., Скубій І.В., Черевко Ф.А., Козак Р.В., Пехньо В.В.

3. Спосіб визначення інтенсивності оклюзійного тиску / Король Д.М., Кіндій Д.Д., Коробейнікова Ю.Л., Скубій І.В., Оніпко Є.Л., Єфименко А.О.

4. Спосіб дослідження мікроструктури поверхні імплантатів /           Єфименко А.С., Король Д.М., Бялік Г.А., Король М.Д.

5.Ортодонтичний апарат для лікування ретенції других постійних молярів на верхній щелепі / Смаглюк Л.В., Куліш Н.В., Малюченко М.М.

6. Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат «Solidum» / 

Оніпко Є.Л., Король Д.М., Мосейко О.О. 

7. Спосіб дослідження рухів нижньої щелепи /Король Д.М., Тончева К.Д., Король М.Д., Кіндій Д.Д., Соловей Л.В., Запорожченко І.В.

     

                                    Клінічний кабінет                                                                             Клінічна зала

                                    Черговий лікар